BOKDESIGN
Matrix Mind
En avhandling i form av bok.

MIN ROLL
Koncept / grafisk design, omslag och inlaga / original / omslagets illustration
UPPDRAGSGIVARE
Mats Agurén
Back to Top