BOKDESIGN
Konsten | The Art
Karolinska Institutets fantastiska konst har samlats i en bok. Ingemar på Fidelity och jag gjorde jobbet tillsammans för detta omfattande uppdrag.
MIN ROLL
Grafisk design / original
UPPDRAGSGIVARE
Fidelity Stockholm
Back to Top