IDENTITET
Knäckebrödsakademin
Knäckebrödsakademin bildades 2017 av knäckebrödsentusiaster. Kort därefter blev 19 februari officiellt knäckebrödets dag. 2022 gjordes en kalender om sprisbrödets historia illustrerat med gamla förpackningar och foton.

MIN ROLL
Koncept / grafisk design / original / logotyp / illustrerad symbol 
UPPDRAGSGIVARE
Knäckebrödsakademin
Back to Top